KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

Resim

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME - SİSTEM KURULUM - DANIŞMANLIK VE EĞİTİMLERİMİZ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ( ISO 9001 ) 

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ( ISO 14001 )  

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( OHSAS 45001 ) 

BİLGİ GÜVENLİĞİ ( ISO 27001 )  

TIBBİ CİHAZ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ( ISO 13485 )  

GIDA GÜVENLİĞİ ( HACCP 22000 )  

MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİMİ ( ISO 10002 )  

AVRUPA MÜŞTERİ HİZ. SÜRECİ ( ISO 15838 )  

LABORATUVAR AKREDİTASYONU ( ISO 15189 ) 

JCI HASTANE (Joint Commission International Accreditation )

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araçtır. Sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre, küçükten büyüğe kadar her türlü organizasyona uygulanabilir.

– Daha Geniş Pazar Fırsatları
– Artan Müşteri Memnuniyeti
– Artan Müşteri Sadakati

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞİNİZE NASIL YARDIMCI OLUR?

 • Müşteri memnuniyeti sağlar.
 • Maliyetleri denetim altına alır.
 • Kayıpları en aza indirir.
 • Sürekli gelişimi sağlar.
 • Hataları azaltır.
 • Verimliliği arttırır.
 • Karlılığı arttırır.
 • Müşterilerinizde güven duygusu oluşturur.
 • Etkili rekabet imkanı verir.
 • Çalışanlarınızın motivasyonunu arttırır.
 • Zaman ve kaynakların daha etkin kullanımına olanak verir.
 • İç ve dış müşterilerle olan iletişimini güçlendirir.

Ürününüz dünyadaki en kaliteli ürün olabilir, hizmetiniz mükemmel olabilir. Fakat müşterileriniz bunu zamanında ve daima uygun standartlarda alamıyorlarsa, bir süre sonra tercihlerini değiştireceklerdir. Etkin bir kalite yönetimi, esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu bir dokümantasyon ve kayıt sistemi geliştirerek müşterilerinizin sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler. Bir yönetim sisteminin etkinliği yalnızca insanların yeteneklerine bağlı değil aynı zamanda bunun nasıl kullanıldığına bağlıdır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMA AŞAMALARI

1 – Mevcut Durumun Tespiti
Genellikle her kuruluşta formal / yarı formal / informal işleyen bir çalışma sistemi vardır. Bu mevcut sistemi tespit etmek, işimize yarayan uygun yönlerini belirlemek ve bunları, kurulacak kalite yönetim sistemine temel teşkil etmek uygun bir başlangıç olacaktır.

2 – Kalite Yönetim Sistemi Oluşum Planı
Kalite sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, belli periyotlarda gözden geçirilir ve gerektiğinde güncellenir.

3 – Eğitim
Kalite yönetim sistemi öncelikle uygun seviyelerdeki kilit çalışanlara tanıtılır. Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade, uygun detay ve içerik, seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış oluruz ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

4 – Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması
Kalite yönetim sistemi bir kişinin veya bir bölümün uygulayacağı bir şey değilse, kurulması aşamalarında da bir kişinin veya bir bölümün performans göstermesi yeterli olmayacaktır. Bu nedenle formatı ne olursa olsun temel prensip, kalite yönetim sistemi kurulurken mümkün olduğunca katılımı sağlamak olmalıdır. Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma takımları oluşturmaktır. Bu takımlar ilgili birimlerinin, sistemlerin / dokümantasyonun kurulmasında ve oluşturulmasında aktif olarak görev alacaktır. Sistemi danışmanın veya kalite sorumlusunun dikte ettirmesindense bu yaklaşım, ilerideki uygulama aşamalarında kullanıcıların sistemi sahiplenmesi açısından da uygun olacaktır.

5 – İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi
Kalite yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır.

6 – Gözden Geçirme
Üst yönetim kalite yönetim sistemini; iç tetkikleri, hedefleri, düzeltici / önleyici faaliyetleri, işlemleri ve onların performanslarını, müşteri şikayetlerini ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlar.

Türkiye: +90 242 255 54 24
info@budakdanismanlik.com
www.budakdanismanlik.com © Tüm Hakları Saklıdır - 2013
X